www.LUTHER.de
deutsch english
nederlands magyar

Legendák és anekdóták  Luther életébõl
Luther megtérése
A 95 tétel kihirdetése
A tintatartó eldobása
V. Károly császár Luther sírjánál
Luther és a Fák
Luther  Wormsban
Információk Luther idejébõl
 Luther életrajza
Információk Luther ismeretségi körébõl
Rendezvények,irodalom, Internet

Luther Wormsban

"Itt állok"- Luther a birodalmi gyûlés elõtt Wormsban

Elõzmények a birodalmi gyûléshez;

Luther diadalmasan vonult be Worsmba, de a birodalmi gyûlésen a császár és az egyház Luther tételeinek visszavonását követelte.

Luther az birodalmi gyûlésen Worsban. (392k) Luther könyveit az asztalra rakták. Ezután megkérdezték, hogy az õ könyvei-e ezek és hogy vissza szeretne-e valamit vonni belõlük? Erre Luther egy kis gondolkodási idõt kért, mely után híressé vált beszédében utasított el a vádakat és a visszavonást. "Amennyiben engem az Írás tanúságával vagy észérvekkel meg nem győznek, mert én a Pápának és a zsinatoknak nem hiszek, mivel bizonyos, hogy gyakran tévedtek és sajátmagukkal is ellentmondásba keveredtek, így én az általam idézett szentírási helyek alapján meg vagyok győzve lelkiismeretemben és Isten szavainak fogságában. Ezért nem akarok semmit sem visszavonni, mert a lelkiismeret ellen tenni nem lehet biztos és gyógyító sem. Isten segítsen meg engem! Ámen."

Luther híres szavai "Itt állok és nem tehetek másképp! Isten segíts, Ámen!" Hogy ezt a beszédéhez hozzátette, csak legenda.Valószínűleg azért tették hozzá, hogy a történetet érdekesebbé tegyék és hogy nagyobb sajtószenzációt érjenek el vele.

A "méreg-proba"

Wormsban vagy Wittenbergben - sok legenda mesél arról, hogy Luthert ellenségei mindenáron el akarták tenni láb alól. Így van egy-két történet arról is, hogy Luthert meg akarták mérgezni. De ez a próbálkozások nem jöttek össze. Luther vagy meggyógyult, mert a méreg nem volt elég erős, vagy a halálos italt tartalmazó üveg törött el, még mielõtt a Reformátor ihatott volna belőle.
Copyright(c) KDG Wittenberg 1997
Copyright(c) KDG Wittenberg 1997