www.LUTHER.de
deutsch english
nederlands magyar

Legendák és anekdóták Luther életébõl
Információk Luther életének idejébõl
A világ 1500-ban
Fontos találmányok
A világkép változása
 Humanizmus
Luther és a német nyelv
Luther viszonya a zsidókhoz
A (politikai) világ 1546 után
Luther Márton- dicsõítése és átkozása
Luther életrajza
Információk Luther ismeretségi körébõl
Rendezvények,irodalom, Internet


A nép béketûrése és a világvége-hangulat

A "történelem fája"

A XVI. században mind a szellemi mind világi téren gyökeres változás figyelhetõ meg. Az új találmányok és felfedezések a köznép számára többnyire érthetetlenek voltak, így a közhangulatot általános nyugtalanság jellemezte. Ezt az idõszak az átmenet a közép- és újkor között.

Ez a magyarázata annak világvége- hangulatnak, ami ezt a korszakot jellemezte. Szerzetesek, prédikátorok járták Németországot és hiredték a végsõ ítélet közeledtét, nagy kavarodást okozva ezzel. Közülük is kiemelkedett Stifel.

Ereklyék tisztelete, gyûjtése és a különbözõ zarándoklatok szintén jellegzetességei a kornak.

A társadalomban is nagy problémák jelentkeztek. A XVI. században bekövetkezett népességnövekedés és a vidéki lakosság városokba áramlása élelmiszer hiányt és éhínséget hozott magával. A "fekete- halál" , vagyis a pestis még mindig fenyegetést jelentett, a háborúk pedig feleslegesen terhelték az amúgy is túlhajszolt parasztságot.


Kopernikusz világképe

Az régi világkép 1450 körül Kopernikusz világképe

(geocentrikus világkép)

  A Föld mint korong

  • A Föld lapos korong
  • Kerekek hajtják a napot, a holdat és a csillagokat
  • A Föld a csillagok középpontja
  • A Földet egy harang veszi körbe.

(heliocentrikus világkép)

Kopernikusz

  • A Föld gömb alakú
  • A Föld nem az univerzum középpontja és egy harang sem veszi körbe.
  • A nap egy állócsillag
  • Csillagok, holdak és a bolygók különbözõ pályákon a nap körül keringenek .
Copyright(c) KDG Wittenberg 1997
Copyright(c) KDG Wittenberg 1997