www.LUTHER.de
deutsch english
nederlands magyar

Legendák és anekdóták Lutherrõl
Információk Luther életének idejéböl
A világ a XV. században
Fontos találmányok
A világkép változása
 Humanizmus
Luther és a német nyelv
Luther viszonya a zsidókhoz

A (politikai) világ 1546 után
Luther Márton- dicsõítése és átkozása
Luther életrajza
Információk Luther ismeretségi körébõl
Rendezvények,irodalom, Internet

A világ a XV. században


A Keleti- tenger térképe 1585-ben Luther Márton születése idején az akkor ismert világot sok ellentét tagolta szét. Ez az időszak az átvezető a közép- és újkor között. A régi szokások még élnek, de az új áramlatok feltartóztathatatlanul hódítanak.

Megjelennek az új technikai találmányok, amelyek lehetővé teszik egy új világkép kialakulását.

A humanizmus az élet minden területén kifejtette hatását, még Luther és Melanchton gondolkozásában is fellelhető.

A reformáció ilyen politikai együttállások nélkül soha nem lett volna ekkora mozgalom.

Copyright(c) KDG Wittenberg 1997
Copyright(c) KDG Wittenberg 1997