www.LUTHER.de
deutsch english
nederlands magyar

Legendák és anekdóták Luther életébõl
Információk Luther életének idejébõl
Luther életrajza
Luther születése, gyerekkora, iskolái
Luther szerzetes és professzor
A 95 Tétel kihirdetése és következményei
Luthert kiátkozzák
Luther a wormsi birodalmi- gyûlésen
Luther Wartburgban
Luther visszatér Wittenbergbe; A parasztháború
Luther esküvôje Bora Katalinnal
Luther utolsó évei és halála
Információk Luther ismeretségi körébõl
Rendezvények,irodalom, Internet

Luther Wartburgban (1521/22)

Luther Junker Jörgként Wartburgban

1521. május 4-én Bölcs Frigyes választófejedelem parancsára Luthert elrabolják, mikor a wormsi birodalmi gyűlésről hazafelé tart. A fejedelem abban reménykedett, hogy így Luthert megóvhatja a birodalmi átok következményeitől.

Luther Wartburg várában is álnéven élt: Junker Jörg (György lovag) nevezi magát és szakállat visel.

Luther szenved ebben a számûzetésben, hiszen kis toronyszobája volt ökörszemes ablakkal, amin alig- alig lehetett kilátni. Luther ezért is nevezi a "madarak birodalmának". Ez az az időszak, amikor Luther az ördöggel viaskodott és hozzávágta a tintatartóját.

Gutenberg- Biblia

Az Újszövetség lefordítása

Luther idejének nagy részében azt a Bibliát fordítja le németre görög nyelvről, amelyre hivatkozott Wormsban. Az Újszövetség lefordítása nagyjából 10 hét alatt elkészül, ami emberfeletti teljesítmény. Ezt a fordítást később Melanchtonék átnézik, majd 1522 őszén kinyomtatják, ez az un. "Szeptemberi- Biblia". A Biblia nagy népszerűségre tett szert, óriási mennyiségben elkelt. Az Újtestamentum nyelve vezetett a német irodalmi nyelv kialakulásához .

Ezt követöen megjelent az Ószövetség, majd 1534-ben a Biblia teljes német nyelvű kiadása, mely szintén nagy mennyiségben kelt el.

 

A Wittenbergi események Luther távolléte idején

Wittenberg a reformáció centruma lett, ahol a reformáció számos elképzelése megvalósult. 1521-ben három pap megházasodik és az miséket is reformálják. Luther az cselekményeket Wartburgból figyeli és szoros levélkapcsolatot tart fent wittenbergi társaival.

Különösen is fontos Melanchton Fülöp tevékenysége, aki 1521-ben megírja a Loci communes-t, ezzel teológiailag is megfogalmazza a reformáció gondolatait.

Luther 1522-ben a rajongók "Bilderstürmer"(képrombolók) miatt kénytelen visszatérni Wittenbergbe és a rajongókat (mint Andreas Bodenstein, gen. Karlstadt) megfékezni.

Copyright(c) KDG Wittenberg 1997
Copyright(c) KDG Wittenberg 1997