www.LUTHER.de
deutsch english
nederlands magyar

Legendák és anekdóták Luther életébõl
Információk Luther életének idejébõl
A világ a XV.században
Luther és a német nyelv
Luther viszonya a zsidókhoz
A (politikai) világ 1546 után
Luther Márton- dicsõítése és átkozása
Luther életrajza
Információk Luther ismeretségi körébõl
Rendezvények,irodalom, Internet

LutherMárton - eretnek, hõs vagy példakép???

Luther Márton

Luther a 19. században - Az ország hôse

A XIX. században Luthert heroizálják, hőssé változtatják. Sok kép készül e korban róla, de ezek mind idealizáltak, nem a valós reformátort ábrázolják. .

Luther a Harmadik Birodalom idején - A zsidógyűlölõ

A Náci- ideologisták Luther zsidóellenes kijelentéseit antiszemita ideológiáikban gyakran és előszeretettel használták. Luther szavait, teljesen félremagyarázzák. Például "...hogy égne le a Zsinagóga ", idézettel ideologizálták meg a zsidóság elleni különféle véres akciókat.

Luther mint tétovázó és vonakodó

Az NDK idegologusai megpróbálták Luthert tétovázónak bélyegezni Münzer Tamással ellenben. Luthernek voltak reformötletei, de behajlott az uralkodó felsőbbségnek, nem pedig -mint Münzer- ellenük tevékenykedett.

Egyházromboló az egyiknek...

Luthert mindmáig a római- katolikus egyház szétszakításával vádolják, aki letérítette az embereket a helyes útról.

... másoknak hôs és pásztor.

Az evangélikus egyház szerint a reformátor a " hit felvilágosítója ", aki megmutatta a helyes utat.

Luther népszerûsége

Luther jelenősségét nem csak az állai ideológusok, hanem a köznép is észrevette. A hétköznapi emberekhez irt írásaival az egyszerű nép körében is nagy népszerűségre tett szert. Azok a szólásmondások, melyek a reformátortól származnak, mélyen beleivódtak a népnyelvbe.
Copyright(c) KDG Wittenberg 1997
Copyright(c) KDG Wittenberg 1997