www.LUTHER.de
deutsch english
nederlands magyar

Legendák és anekdóták Luther életébõl
Luther megtérése
A Tézisi Legendák
A tintatartó eldobása
V. Károly császár Luther sírjánál
Luther és a fák
Luther  Wormsban
Informaciók Luther életének idejébõl
Luther életrajza
Információk Luther ismeretségi körébõl
Rendezvények,irodalom,internet

Luther- legendák: A 95 tétel kihirdetése

A 95 Tétel kiszögezése 1517. október 31.: Luther hangos kalapácsütésekkel- melyeket egész Európában hallani lehetett- kiszegezte a 95 tételét a wittenbergi vártemplom ajtajára. Ezt a pillanatot sok művész megörökítette. A kiszegezést és ennek ábrázolásait a XX. századig tényként kezelték.

Nagy megrázkódtatást keltett az a gondoltat, amit 1961-ben Erwin Iserloh katolikus Luther- kutató tett. Azt állította, hogy a tételek kiszegezése csupán legenda, valóságalapja nincs.

Az első írásos emlék Melanchton Fülöp tollából származik, aki nem lehetett jelen az eseményen, hiszen csak 1518-ban lett Wittenbergben professzor. A fenti kép is csak Luther halála után látott napvilágot, Luther maga viszont sosem ír erről a "szegezésről".

E korban szokás volt a templomajtót, mint hirdetőtáblát használni. Luther előtt is többen szegeztek már ki ilyen-olyan tételeket, téziseket. Luther tételeit nem látta előzetesen sem püspök, sem más magas rangú főpap, így ez egyértelmű provokáció volt feléjük.

A 95 tétel soha nem lett disputa (tudományos vita) tárgyává, de a tételek nagy port kavartak. A 95 tétel eredetije sosem került elő sem kézirat sem ősnyomtatvány formájában.

1517. október 31-én Luther levelet írt feletteseinek, melyben a búcsúcédulák ellen szólt és ezen visszaélések megszüntetésére kötelezte őket. E levélhez csatolta a 95 tételt, melyet a disputa alapiratának szánt.

Copyright(c) KDG Wittenberg 1997
Copyright(c) KDG Wittenberg 1997