www.LUTHER.de
deutsch english
nederlands magyar

Legendák és anekdóták Lutherrõl
Információk Luther életének idejéböl
A világ a XV.században
Luther és a német nyelv
Luther viszonya a zsidókhoz
A (politikai) világ 1546 után
Luther Mártonm, eretnek, hõs, vagy példakép
Luther életrajza
Információk Luther ismeretségi körébõl
Rendezvények,irodalom, Internet

Luther és a német nyelv


Gutenberg- Biblia Wartburgi tartózkodása alatt roppant fába vágta a fejszéjét: 11 hét alatt lefordította az Újszövetséget görögről németre. Ezt a fordítást, későbbiekben még Melanchthon és más specialisták (Pl.: Caspar Cruciger) átdolgozták. 1522-ben jelent meg nyomtatásban, az úgynevezett "Szeptemberi Biblia". Így lett Luther az újfelnémet irodalmi nyelv alkotója .

A Szeptemberi Biblia és a Biblia későbbi 1534-es teljes kiadása protestáns területeken rendkívül nagy népszerűségre tett szert, a megjelenés után azonnal szétkapkodták. Ez a hallatlan terjedése a Bibliának és a reformációnak a könyvnyomtatás nélkül nem lett volna lehetséges. A katolikus fejedelemségek a Luther féle német nyelvet csak a XVIII. században használták és vették át.

  Luther "Asztali beszélgetései"

Luther asztali beszélgetései is figyelemre méltóak. Ez a Bibliai fordítása mellett megint egy jó példa arra, ahogy Luther "dem Volk auf's Maul geschaut"(a nép pofájára nézett.)

Ezeket az asztali beszélgetéseket a családja és baráti társaságban tartotta. Családi életéről később sok ábrázolás készült. Az asztali beszélgetéseket többször ki is nyomtatták.

Copyright(c) KDG Wittenberg 1997
Copyright(c) KDG Wittenberg 1997