www.LUTHER.de
deutsch english
nederlands magyar

Legendák és anekdóták Lutherrõl
Információk Luther életének idejébõl
Luther életrajza
Luther születése, gyerekkora, iskolái
Luther mint szerzetes és professzor
A 95 Tétel kihirdetése és következménye
Luthert kiátkozzák
Luther a wormsi birodalmi- gyûlésen
Luther Wartburgban
Luther visszatér Wittenbergbe; A parasztháború
Luther esküvôje Bóra Katalinal
Luther utolsó évei és halála
Információk Luther ismeretségi körébõl
Rendezvények,irodalom, Internet

Luther Márton idôrend szerinti életrajza


Luther írásainak és beszédeinek karaktere valamint a reformátor környezetével kialakított kapcsolata az élete során erősen megváltozott. Ezek alapján Luther életét több nagy szakaszra lehet felosztani.
Az elsô szakaszhoz tartozik, Luther gyermekkora, az egyetemi évei és az időszak, amit ágostonos szerzetesként töltött el. E korszak jellegzetessége a vallásos élmény keresése volt. Luther késôbb a Wittenbergi egyetem professzora lett.
A döntõ felismerések után Luther felismerte, hogy a világban és az egyházban sok minden nincs rendben. Szerette volna a visszaéléseket megszüntetni, de ezzel az egyházban heves reakciót váltott ki.
Ezután Luthert a választófejedelem parancsára elrabolták és Wartburgba vitték. A reformáció mozgalma több magas rangú vezetőt magával ragadt és megállíthatatlanul terjedt. Később Luther visszatérhetett Wittenbergbe, a rajongókat és szektásokat meggyőzni és saját gondolatait megvalósítani.
Az öregedő reformátor utolsó éveiben sem kevesbé tetterôs, de írásaiban és szavaiban egyértelműen érződik a rezignáció és indulatosság.

Luther Márton (1483-1546)

 Rövid életrajz:


Copyright(c) KDG Wittenberg 1997
Copyright(c) KDG Wittenberg 1997