www.LUTHER.de
Deutsch English
nederlands magyar

Legendák Luther életébõl
Luther kora, a XV. század
Luther életrajza
Luther barátai ismerõsei
Katharina von Bora, Luther felesége
Melanchthon Fülöp, 'Németország tanítómestere'
Justus Jonas

Bölcs Frigyes választófejedelem

az idõsebb Lukas Cranach

Rendezvények, irodalom, internetAz idõsebb Lucas Cranach

idõsebb Lucas Cranach Az idõsebb Lucas Cranach egy festõ fiaként született 1472-ben a franciaországi Kronachban.  1501 és 1504 között Bécsben tartózkodik, majd utána a szász választófejedelem, Bölcs Frigyes udvari festõje lesz. 1508-tól képein már feltûnik mesterjele, a kígyó és monogramja.  Már ebben az idõben is több megbízást teljesít Németalföldön fejedelemének.

Két évvel késõbb házasságot köt Barbara Brengebierrel, a gothai polgármester lányával.  A következõ években terjdelmes házában mûhelyt alakít ki, amely sokoldalú mûvészmanufaktúraként üzemel.

A két fia, Hans és Lucas (az ifjabb) 1513?-ban és 1515-ben születtek.  Mind a két fia, apjuk mesterségét ûzte tovább.Cranach mesterjele  1517-ben és 1519-ben megszületett két lánya, Ursula és Barbara.  1520-ban Cranach gyógyszertári monopóliumot kap.  Anna lányának, aki ezidõben született Luther volt a keresztapa. 1523-tól Cranach rövid ideig nyomdát üzemeltet, késõbb könyesboltot nyit.  Luther és Bóra Katalin esküvõjén Cranach volt az egyik tanu és Luther elsõ gyermekének, Johannesnek a keresztapja is.

Cranach volt Wittenberg egyik leggazdagab és legmegbecsültebb polgára.  Sok évig tagja volt a wittenbergi városi tanács tagja, majd többször választják meg polgármesternek is.  1537-ben Bolognaban meghal tehetséges fia, Hans.  Három évvel késõbb meghal felesége Barbara.  1547-ben V. Károly császártól kegyelmet kér a rab János Szász választófejedelemnek.  Cranach 1552-ig Weimarban él a választófejedelem mellett és ott is hal meg 1553-ban 81 évesen.


Rövid életrajz:: 
  • 1472 megszületik Kronachban, Felsõ-Franciaországban
  • 1502-1504 Bécsi tartózkodás, Bölcs Frigyes udvari festõjének hívja meg Wittenbergbe.
  • 1519 Cranach elõször tanácstag Wittenbergben
  • 1525 Cranach Luther leánykérõje, házasságkötésüknél tanu 
  • 1537 Wittenbergben elõször polgármester
  • 1551 átköltözik Innsbruckba
  • 1552 átköltözik Weimarba
  • 1553 Október 16-án meghal Cranach Weimarban

 

Copyright(c) KDG Wittenberg 1997
Copyright(c) KDG Wittenberg 1997