www.LUTHER.de
deutsch english
nederlands magyar

Legendák és anekdoták
Információk Luther idejébõl
A világ a XV. században
Luther és a német nyelv
Luther és a zsidók
A (politikai) világ 1546 után
Luther - dicsõítése és átkozása
Luther életrajza
Információk Luther ismeretségi köréböl
Rendezvények,irodalom, Internet

Luther Márton kora


 A  ``Lutherrózsa`` , a reformátor maga tervezte ezt a jelet Luther Márton születésekor sok feszültség és konfliktus gyengítette az ekkor már amúgy is gyenge Német- Római császárságot. Ezt a korszakot jellemzi egy nagy változás, a középkorból az újkorba való átmenet. Maga Luther is nagy szerepet játszik ebben a folyamatban. Az ágostonos szerzetes lázadása a "bűnbocsánati díj" ellen egész Európát megmozgatta, pedig mozgalma minden tervezettséget mellőzött. Luther bibliafordítása óriási teljesítmény volt, a Luther-Biblia teremtette meg a tulajdonképpeni német irodalmi nyelvet. Reformjai, újításai mind a jövő felé mutatnak, de például a zsidó kérdésben nem tud elszakadni a középkori nézetektől. Talán emiatt is vitatott mind a mai napig a reformátor néhány gondolata. Az árhullámot, ami elindított, nem lehetett megállítani. Halála után tanaiból alakul ki az evangélikus egyház.
Copyright(c) KDG Wittenberg 1997
Copyright(c) KDG Wittenberg 1997