www.LUTHER.de
deutsch english
nederlands magyar

Legendák és Anekdóták Lutherról
Információk Luther életének idejéböl
A Villág a XV.században
Luther és a német nyelv
Luther viszonya a Zsidókhoz
A (politikai) világ 1546 útán
Luther, hõs, reformátor, vagy eretnek?
Luther életrajza
IInformációk Luther ismeretségi köréböl
Rendezvények,irodalom, Internet

Luther viszonya a Zsidókhoz

A 'Zsidó-disznó' a Wittenbergi Kestélytemplom falán. Ez a kőfaragás az úgynevezett "zsidó-disznót" ábrázolja. Ezen a gúnyképen, melyen a zsidók - szerint "tisztátlan" állattal - disznóval intim kapcsolatban állnak, közép- Európában ismert ábrázolás volt. A felírat "Schem Ha Mphoras" a zsidó misztikára jellemző, Isten teremtményének titokzatos szám és szókombinációból levezetve. Ennek a mondatnak - Schem Ha Mphoras- a zsidó kabalista vallása szerint univerzális ereje van. Ezért különösen szentnek tartották és a beavatatlanok elől rejtették. ->

A kor

Luther kora (mint általában a középkor) zsidóellenes volt. A zsidókat diszkriminálták, elkülönítve éltek és jogaikat erősen korlátozták. A földesurak -szükség szerint- külön adót vetettek ki rájuk, vagy kiutasították őket tartományukból. Emiatt kénytelenek voltak más helyre menekülni. Saját földet nem vásárolhattak, ezért kénytelenek voltak kereskedelemmel és banki ügyletekkel foglalkozni. Ezért néha a helyi üzletemberek, kereskedök és bankárok a fejedelem segítségével megszabadultak a kellemetlen "konkurenciától".

A zsidóellenesség jellegzetessége az elüldöztetés mellet, a zsidóellenes ábrázolások készítése, mint például az úgynevezett "Zsidó-disznó" Wittenbergben.

Luther missziói buzgósága

Luther nem javíthatatlan zsidóellenes volt. Erre mutat rá 1523-ban megjelent írásában " Hogy Jézus Krisztus zsidónak született" melyben a kereszténység eredetét tárgyalja.

A zsidókat arra vallásara akarta áttéríteni, melyet ő éveken át keresett. Azt akarta, hogy a zsidók az "igaz hitet" fogadják el és vallják meg.

"...hogy égne le a zsinagóga "

Mivel Luther áttérítési kísérlete a "jobb útra" a következő években is eredménytelen maradt, öregedő reformátor elkeseredik. Ezután megjelentet egy polémikus jellegű írást, a "A Zsidókról és hazugságaikról".

Luther zsidóellenessége - az áttérítések sikertelensége mellett- elsősorban középkori antiszemita felfogásból fakad.

Luther zsidóellenes felfogását a következő évszázadokban többször is ideológiák alapjaként használták.

Copyright(c) KDG Wittenberg 1997
Copyright(c) KDG Wittenberg 1997