www.LUTHER.de
Deutsch English
nederlands magyar

Legendák Luther életébõl
ILuther kora, a XV. század
Luther életrajza
Luther barátai ismerõsei
Katharina von Bora, Luther felesége
Melanchthon Fülöp, 'Németország tanítómestere'
Justus Jonas
Bölcs Frigyes választófejedelem
az idõsebb Lukas Cranach
Rendezvények, irodalom, internet


Justus Jonas

(1493 - 1555)

Justus Jonas Jonas Erfurtban elõször jogot tanult, majd csak késõbb kerül kapcsolatba a teológiával.  1521-ben érkezik Wittenbergbe, ahol mint professzor tanít az egyetemen, emellett a városi templomban prépostként dolgozik.  Miután Lutherrel barátságot köt, nélkülözhetetlen társa lesz a bibliafordítási munkákban.  A wormsi birodalmi gyûlésen Luther kísérõje, majd segít Luthernak 1529-es vizitációiban is.

Jonas jelen volt a marburgi kollukviumon (ahol Zwingli és Luther tanításait próbálták egyeztetni) és az 1530-as augsburgi birodalmi gyûlésen is.  1541-ben Halléba megy, ahonnan öt évvel késõbb elzavarják.  Mint Luther hûséges barátja, utolsó útjára is elkisérte a reformátort Eislebenben.  Jonas ezután koburgi udvari prédikátor lesz, majd Eisfeldbe megy és szuperintendensként tevékenykedik.  Itt is hal meg 1555-ben.

Copyright(c) KDG Wittenberg 1997
Copyright(c) KDG Wittenberg 1997