www.LUTHER.de
Deutsch English
nederlands magyar

Legendák Luther életébõl
Luther kora, a XV. század
Luther élete
Luther barátai ismerõsei
Katharina von Bora, Luther felesége
Melanchthon Fülöp, 'Németország tanítómestere'
Justus Jonas
Bölcs Frigyes választófejedelem
az idõsebb Lukas Cranach
Rendezvények, irodalom, internet


Bölcs Frigyes választófejedelem (1463-1525)

Bölcs Frigyes Frigyes 1463-ban született a torgaui Hartenfels kastélyban Ernst választófejedelem elsõ gyermekeként.  1486-ban felosztják Frigyes és testvére János között az apai birtokokat, testvére kapja meg a Lipcsét és környékét, míg õ a szász választófejedelmi rangot és a nagyobb területeket.  Frigyes bölcsességen nem éles eszûségében mutatkozott meg, hanem sokkal inkább a béketûrésében, békülékenységében.  Olyan vezetõ volt, akinek az uralkodási ideje alatt a Szász választófejedelemség nem sodródott háborús helyzetbe.

Frigyes birtokain a tudományok és mûvészetek elõmozdítását tûzte ki céljául.  Ezért épített Wittenbergben egy reprezentatív tezidenciát, ekkor épült a kastély és a vártemplom.  Mivel az apai birtokok felosztása után a lipcsei egyetem János birtokába került, nem maradhatott egyetem nélkül, ezért 1502-ben megalapítja a wittenbergi egyetemet.  Wittenberg Luther idejében lesz csak központi jelentõsségû, mint a reformáció szellemének városa.

Frigyes választófejedelem toleránsan viselkedett mindvégig az õ "Doktorjával" szemben.  Megvédte a wormsi ediktum határozata ellen, engedte, hogy Luther szász területeken mûködjön, de õ maga megmaradt a katolikus szertartások mellett, saját kápolnájában misét mondatott.  A választófejedelem Luther hatására sem vált meg hatalmas ereklyegyûjteményétõl, melyet hosszú évek alatt, pénzt nem kímélve gyûjtött össze.  A korabeli tanítás szerint, ha valaki az ereklyék elõtt imádkozott, purgatóriumi szenvedéstõl menthette meg magát.  A fejedelem gyûjteménye 2 millió napi szenvedéstõl váltott meg. 

Luther egyetlen védõbástyáját, Frigyest többször is elmarasztalta, kemény hangú leveleket írt neki, gúnyos megjegyzéseket tett a gyûjteményére is.  Luther számára egy egyetlen hatalom létezett, aki megvédhette, Isten maga.  Wartburgból való távozásakor írja a fejedelemnek, hogy inkább õ [mármint Luther] védi meg a fejedelmet.  Frigyes annyira elismerte Luthert, hogy soha nem ítélte el kemény szavaiért. 

A választófejedelem taktikája a folyamatos halogatás volt, így soha nem adott támadási felületet ellenfeleinek.  Luther doktort is hasonló taktikával védte a kiátkozása után.  Sajnos az 1525-ben kirobbant parasztháború váratlanul érte, a felgyorsuló események nem kedveztek halogató politikájának.  Mivel a Szász fejedelemségben még állandó hadsereg, sõt rendõrség sem volt, Frigyest sarokba szorították, miután kiderült, hogy nem áll a parasztok mellé.  Frigyes 1525-ben halt meg Lochau melletti vadászkastélyában 62 évesen.

 

Copyright(c) KDG Wittenberg 1997
Copyright(c) KDG Wittenberg 1997