www.LUTHER.de
deutsch english
nederlands magyar

Legendák és anekdóták Luther életébõl
Információk Luther életének idejéböl
Luther életrajza
Luther születése, gyerekkora, iskolái
Luther mint szerzetes és professzor
A 95 tétel kihirdetése és következménye
Luthert kiátkozzák
Luther a Wormsi birodalmi gyûlésen
Luther Wartburgban
Luther visszatér Wittenbergbe; A parasztháború
Luther esküvôje Bora Katalinnal
Luther utolsó évei és halála
Információk Luther ismeretségi köréböl
Rendezvények,irodalom, Internet

A kiközösítés és a kiátkozóbulla elégetése (1520/21)

Luther véglegesen elhatárolja magát a pápaságtól.

A római kúria állandó támadásai miatt Luther kénytelen a vallási nézeteit önálló teológiává alakítani. Ezért 1520- 21-ben három nagy reformátori írásán dolgozott: "A német nemzet keresztény nemességéhez", "Az egyház babiloni fogságáról" és "A keresztény ember szabadságáról". Ezen írásaival teljesen elhatárolódik Rómától.

1520-ban ismét elindították ellene az eretnekpert. Ennek csúcspontja 1520. június 15., amikor is átokkal fenyegették meg, amennyiben tanítását nem vonja vissza.

A kiátkozóbulla elégetése és az egyházi átok.

A kiközösítõbulla elégetése

Luther erre tüntetőleg reagál: 1520. december 10-én elégeti a pápai kiátkozóbullát ("Exurge Domine"), az egyházi törvénykönyvet és ellenfelei könyveit azon a helyen, ahol most Wittenbergben a Luther- tölgy található. Az elégetés közben halkan néhány latin szót mormolt, állítólag ezeket: : "Mivel megzavar- tad Isten igazságát, pusztítson el az örökös tűz."

Ez a cselekedete végleges és visszavonhatatlan szakítás volt Rómától. A pápa 1521. január 3-án kimondta Lutherre az egyházi átkot.

V. Károly császár találkozott a lutherbarát hangokkal a tartományokban, és látta a lutheri tanítások hatását néhány fejedelemén, akik azt remélték, hogy Luther gyengíti a pápai kúria hatását a birodalmi politikára. Ezért kényszerült a császár Luthert meghallgatni. Meghívta a "lázadót" a wormsi birodalmi gyűlésre és kíséretet is ígért neki.

Copyright(c) KDG Wittenberg 1997
Copyright(c) KDG Wittenberg 1997