www.LUTHER.de
deutsch english
nederlands magyar

Legendák és anekdóták Luther életébõl
Megtérése
A Tézisi legendák
A Tintatartó eldobása
V. Károly császár Luther sírjánál
Luther és a fák
Luther  Wormsban
Információk Luther életének idejéböl
Luther életrajza
Információk Luther ismeretségi körébõl
Rendezvények,irodalom, Internet

Luther és a fák

Luther- tölgy, Luther- hárs, Luther- bükk és egy almafácska

Fáknak minden korban és vallásban mitológiai jelentősséget tulajdonítottak. Sok történetből, amik fákról és azok gyümölcseirôl szóltak, legendák keletkeztek - Ilyen például az almafa alatt ülõ Newton története.

Hasonlóképpen sok "fa- legenda" szól Lutherről, aki szabadidejében szívesen tartózkodott kertjében, fák és virágok között.

Sokhelyütt mutattak és mindmáig mutatnak Luther- tölgyet, Luther- hárst vagy Luther- bükkfát, melyeknek több- kevesebb kapcsolata van legendákkal.

A Luther- tölgy WittenbergbenAz egyik leismertebb ezek közül a Luther- tölgyfa Wittenbergben , amelyről szintén sok legenda keletkezett.

Azon a helyen, ahol most Wittenbergben a Luther- tölgy áll, korábban egy tér volt, ahol 1520. december 10-én Luther nyilvánosan elégette az egyházi törvénykönyvet, a pápai kiátkozóbullát és ellenfelei könyveit.

A legendák következőről számolnak be: egy wittenbergi egyetemista -bugzó Luther követő - szerelmes volt egy lányba, kinek nagymamája a "régi" vallás követői közé tartozott. Az égetés napján az asszony és unokája kíváncsiságból az említett helyre ment. Ott találkoztak az ifjú egyetemistával, aki Luther tetteit nagy lelkesedéssel mesélte. A nagymama erre megharagudott, és a sétapálcáját a földbe szúrta. Megfogadta az egyetemistának, hogy addig nem veheti el feleségül az unokáját, míg a sétapálca ki nem zöldell. Másnap pontosan arra a helyre egy fiatal tölgyfácskát ültetett a diák. A következő tavasszal elmesélte a nagymamának ezt a "csodát".

Az eredeti wittenbergi Luther- tölgyfát a napóleoni háborúk alatt tüzelőanyag hiányában kivágták. A mai Luther- tölgyet 1830-ban ültették, 1904-ben egy ismeretlen belefűrészelt. A fa ma a szennyezett levegőtől és a befűrészelés miatt szenved.

Luther és az Almafácska

Luther és a fák kapcsolatához még legendák sokasága fűzõfik. Az egyik legismertebbet még megemlítjük, ami egy ismert szólás: " HA TUDNŔM, HOGY HOLNAP LESZ A VILŔGVČGE, ÜLTETNČK MA EGY KIS ALMAFŔT!", halljuk Luther szájából. Azért elgondolkoztató, hogy erről szóló írásos bizonyítékot 1944-ben találták meg először...
Copyright(c) KDG Wittenberg 1997
Copyright(c) KDG Wittenberg 1997